Ομοιοκαταληξίες
είδος αναζήτησης
Οδηγίες

Για να έχετε χρήσιμα αποτελέσματα μην βάζετε για ομοιοκαταληξία ολόκληρη τη λέξη που ήδη έχετε αλλά μόνο τα τελευταία 3-4 γράμματα μαζί με τόνο αν έχουν.
Τα αποτελέσματα θέλετε να ταιριάζουν μόνο σε αυτά τα γράμματα και στο πως ηχούν.
Πχ αν έχετε την λέξη αγανακτισμένος και θέλετε να βρείτε λέξεις με την ίδια κατάληξη, μην βάλετε όλη τη λέξη, βάλτε π.χ. μένος ή ένος και διαλέξτε από τα αποτελέσματα.
Δεν έχει σημασία η ορθογραφία αλλά το πως ακούγονται τα γράμματα γι' αυτό και στο προηγούμενο παράδειγμα, στα αποτελέσματα, θα βρείτε και τη λέξη επομένως παρότι λήγει σε ωμέγα.

Τόνος: Αν σε αυτά τα 3-4 γράμματα υπάρχει τόνος, μη ξεχάσετε να τον βάλετε! Αν πχ ψάχνετε για κατάληξη λία μην βάλετε λια.

Τα αποτελέσματα είναι σε λεξικογραφική διάταξη από το τέλος προς την αρχή των λέξεων έτσι ώστε όλες οι λέξεις που λήγουν με παρόμοιο τρόπο να είναι μαζί.


Οδηγίες για την χαλαρή αναζήτηση

Αν επιλέξετε χαλαρή αναζήτηση τότε τα σύμφωνα ομαδοποιούνται και θεωρούνται "παρόμοια" ως εξής:

  • • π, β, φ (χειλικά)
  • • τ, δ, θ (οδοντικά)
  • • κ, γ, χ (λαρυγγικά)
  • • λ, ρ (υγρά ή γλωσσικά)
  • • μ, ν (ρινικά)

Αυτό σημαίνει ότι αν ψάξουμε π.χ. για κατάληξη -όβο θα μας φέρει και την λέξη λόφο θεωρώντας ότι υπάρχει πιθανότητα να μας κάνει.

Αυτή η μέθοδος φέρνει περισσότερα αποτελέσματα, άλλα μπορεί να είναι αδιάφορα, άλλα όμως εξαιρετικά...

Καλές δημιουργίες!

sing.gr
by ktrifon